• Ebook Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học - Lý...

    Nội dung Ebook Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học - Lý Văn Thia trình bày các kiến thức về giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học, làm quen với PowerPoint, tạo bài giảng sử dụng PowerPoint. Mời các bạn tham khảo.

     91 p caodangnghe 22/09/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật