• Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Nghiên cứu thực trạng việc...

  Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm trung ương kết cấu gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận đánh giá kết quả học tập của sinh viên, thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập tại trường CĐ sư phạm trung ương, một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá.

   151 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Thực trạng và giải pháp quản...

  cấu trúc Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Thực trạng và giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại TTDN ở TP.HCM gồm 3 phần. Phần 1: Mở đầu: Giới thiệu khái quát đề tài, mục đích, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Phần II: Trình bày nội dung chính của đề tài. Phần 3 kết luận và kiến nghị.

   145 p caodangnghe 21/10/2018 25 1

 • Luận văn Tiến sĩ: Tự đánh giá trong quản lý chất lượng...

  Luận văn Tiến sĩ với đề tài "Tự đánh giá trong quản lý chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội" nhằm đánh giá trong chất lượng đào tạo, xác định nguyên nhân tồn tại và tìm biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng, tiến tới đạt mục tiêu, tiêu chuẩn đào tạo đã đề ra và ở mức cao hơn của nhà trường, đồng thời làm cơ sở góp phần nghiên cứu xây...

   99 p caodangnghe 20/10/2018 9 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý...

  Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự" nhằm mục đích xây dựng được mô hình quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm QLCLTT và đề xuất các giải pháp triển khai mô hình áp dụng cho quá trình đào tạo sĩ quan ngoại ngữ quân sự (SQNNQS) tại ĐHNNQS nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo...

   220 p caodangnghe 20/10/2018 9 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống...

  Luận văn Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001: 2000 tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa nhằm mục đích tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 9001:2000 tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa. Người viết nhận xét, đánh giá đồng thời đưa ra một số kiến nghị cho vấn đề trên.

   80 p caodangnghe 20/10/2018 8 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho...

  Luận văn Tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà được bố cục thành 2 chương: Chương I - Thực trạng xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty bánh kẹo Hải Hà, Chương II - Lựa chọn chiến lược sản phẩm và phương án thực thi chiến lược sản phẩm.

   36 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Luận văn Thạc sĩ QTKD: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên...

  Luận văn Thạc sĩ QTKD: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ ký túc xá trường CĐ Công nghệ thông tin Việt - Hàn nhằm đánh giá thực trạng về Ký túc xá Trường Cao Đẳng CNTT Việt – Hàn, Đà Nẵng và tìm hiểu nhu cầu về chổ ở của sinh viên, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên và đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với dịch...

   26 p caodangnghe 09/10/2018 24 1

 • Luận văn Tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến...

  Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu" nhằm vận dụng các vấn đề cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, từ đó xem xét các vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược...

   100 p caodangnghe 08/10/2018 8 0

 • Luận văn thạc sĩ: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối...

  Luận văn thạc sĩ: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM - Nguyễn Thị Thắm được nghiên cứu với mục đích là việc khảo sát này nhằm phục vụ công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

   127 p caodangnghe 23/09/2018 5 0

 • Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến...

  Nội dung nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu là vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác...

   100 p caodangnghe 18/09/2018 38 0

 • Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Biện pháp quản lý đào...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do học viên Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm phân tích để tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm nâng chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng Ninh.

   142 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm...

  Luận văn Thạc sỹ với đề tài "Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam" nhằm mục tiêu phân tích thực trạng chất lượng đào tạo ở các trường Trung học chuyên nghiệp, đề xuất bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói chung và cho...

   116 p caodangnghe 13/09/2018 10 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật