• Đề thi Kỹ năng học tại Đại học: Kèm đáp án - ĐH Dân...

  Nhắm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Dưới đây là Đề thi Kỹ năng học tại Đại học kèm đáp án, mời các bạn cùng tham khảo.

   3 p caodangnghe 30/10/2018 10 0

 • Đề thi hết môn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học -...

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng làm bài nhanh và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo Đề thi hết môn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học - CĐ Nghề công nghiệp Hà Nội.

   3 p caodangnghe 30/10/2018 8 0

 • Đề thi hết môn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học:...

  Mời tham khảo Đề thi hết môn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học: Đề 2 - Kèm đáp án giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

   3 p caodangnghe 30/10/2018 8 0

 • Đề thi hết môn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học:...

  Nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo Đề thi hết môn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học: Đề 1 - Kèm đáp án.

   1 p caodangnghe 30/10/2018 7 0

 • Đề thi môn Tổ chức và quản lý quá trình học: Đề 2 - Kèm...

  Mời tham khảo Đề thi môn Tổ chức và quản lý quá trình học: Đề 2 - Kèm đáp án giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì sắp tới được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

   5 p caodangnghe 30/10/2018 4 0

 • Đề thi môn Tổ chức và quản lý quá trình học: Đề 1 - Kèm...

  Tham khảo Đề thi môn Tổ chức và quản lý quá trình học: Đề 1 - Kèm đáp án. Tài liệu này giúp giáo viên định hướng cách ra đề thi và giúp các bạn ôn tập để làm bài hiệu quả. Nội dung kiến thức như: Xây dựng kế hoạch giáo viên, công tác quản lý mục tiêu, phương pháp dạy học.

   4 p caodangnghe 30/10/2018 8 0

 • Đề thi hết môn Tâm lý học nghề nghiệp: Đề 2 - CĐ Nghề...

  Đề thi hết môn Tâm lý học nghề nghiệp: Đề 2 - CĐ Nghề công nghiệp Hà Nội giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học và đồng thời giáo viên cũng có thêm tư liệu tham khảo trong việc ra đề thi.

   5 p caodangnghe 30/10/2018 19 0

 • Đề thi hết môn Tâm lý học nghề nghiệp: Đề 2 - CĐ Nghề...

  Bạn đang gặp khó khăn trước kì thi hết môn và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo Đề thi hết môn Tâm lý học nghề nghiệp: Đề 2 - CĐ Nghề công nghiệp Hà Nội sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

   5 p caodangnghe 30/10/2018 4 0

 • Đề thi hết học phần Tâm lý học nghề nghiệp: Kèm đáp án -...

  Đề thi hết học phần Tâm lý học nghề nghiệp - Kèm đáp án dưới đây gồm 8 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận giúp các bạn có thêm tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới được tốt hơn.

   9 p caodangnghe 30/10/2018 43 0

 • Đề thi môn Phương pháp dạy học chuyên ngành: Đề 2 - Kèm...

  Nhằm giúp các bạn củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Hãy tham khảo Đề thi môn Phương pháp dạy học chuyên ngành: Đề 2 - Kèm đáp án.

   4 p caodangnghe 30/10/2018 7 0

 • Đề thi môn Phương pháp dạy học chuyên ngành: Đề 1 - Kèm...

  Hãy tham khảo Đề thi môn Phương pháp dạy học chuyên ngành: Đề 1 - Kèm đáp án để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

   5 p caodangnghe 30/10/2018 8 0

 • Đề thi môn Logic học: Đề 2 - Kém đáp án

  Mời tham khảo Đề thi môn Logic học: Đề 2 có kèm đáp án giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

   3 p caodangnghe 29/10/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật