• Bài giảng Hiến pháp 2013 - Báo cáo viên: Phạm Minh Hòa

  Bài giảng Hiến pháp 2013 kết cấu gồm 11 chương và 120 điều trang bị cho người học các kiến thức về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chính quyền địa phương, hiệu lực của HP và việc sửa đổi HP,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   184 p caodangnghe 12/01/2019 27 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - CĐ Nghề Ispace

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp dưới đây giúp người học nắm rõ chủ trương của những người lãnh đạo, hiểu được truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo dựng sự khác biệt giữa các doanh nghiệp,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p caodangnghe 09/01/2019 50 3

 • Bài giảng Tạo động lực làm việc - TS. Phan Quốc Việt, ThS....

  Bài giảng Tạo động lực làm việc - TS. Phan Quốc Việt, ThS. Nguyễn Huy Hoàng dưới đây giúp học viên sẽ có thể: Kể ra được những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của những người làm việc với mình, mô tả được vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên, áp dụng các kỹ thuật làm giàu công việc để tạo động lực làm việc cho nhân viên.

   89 p caodangnghe 09/01/2019 38 1

 • Bài giảng Quản lý xung đột

  Dưới đây là Bài giảng Quản lý xung đột trình bày các kiến thức về các kiểu xung đột, phương pháp quản lý xung đột, các tình huống mobing và chia sẻ từ các thành viên tham gia, phương pháp cạnh tranh, thương thảo trong quản lý xung đột.

   17 p caodangnghe 09/01/2019 38 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những...

  Nội dung Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn trình bày về các loại hoán đổi, đặc điểm của một hoán đổi, hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ - định giá, hoán đổi tiền tệ - ứng dụng. Mời tham khảo.

   42 p caodangnghe 09/01/2019 36 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường...

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau trình bày nội dung về thị trường kỳ hạn OTC, sàn giao dịch giao sau có tổ chức, những nhà giao dịch trên sàn, cơ chế giao dịch sau, yết giá giao sau,... Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy của bạn.

   34 p caodangnghe 09/01/2019 36 0

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử - Bùi...

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử dưới đây trình bày nội dung về các bước của một kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử, xác định mục tiêu kinh doanh, đo lường lợi ích và chi phí kinh doanh, kế hoạch triển khai. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   21 p caodangnghe 09/01/2019 15 0

 • Chuyên đề: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực - GV: ThS. NCS....

  Nội dung Chuyên đề: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực trình bày về tổng quan quản trị nguồn nhân lực, mối liên hệ của nhân sự, chức năng phòng quản trị nguồn nhân lực, tiến trình hoạch định nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, các phương pháp dự báo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p caodangnghe 09/01/2019 21 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi

  Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi dưới đây trình bày nội dung về hiểu biết sự thay đổi, thiết lập mục tiêu cụ thể, hoạch định và thực hiện sự thay đổi, củng cố sự thay đổi, phát triển nhân viên,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   37 p caodangnghe 09/01/2019 22 0

 • Bài giảng Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức...

  Mục tiêu của Bài giảng Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương giúp người học tiếp cận với các phương diện chiến lược của tiền lương, một số quan điểm tiền lương mới; nắm bắt tư tưởng và quan điểm, nguyên tắc và thực hành trả lương trong nền kinh tế thị trường; phát triển năng lực và kỹ năng đánh giá giá trị công việc.

   59 p caodangnghe 09/01/2019 23 0

 • Bài giảng Kỹ năng kiểm tra

  Nội dung Bài giảng Kỹ năng kiểm tra sau đây trình bày về các nguyên tắc của việc kiểm tra, khái niệm kiểm tra, các biện pháp kiểm tra trong, các biện pháp xử lý sau kiểm tra, kiểm tra dự phòng, quá trình kiểm tra. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   29 p caodangnghe 07/01/2019 22 1

 • Bài giảng Kỹ năng giao quyền

  Bài giảng Kỹ năng giao quyền dưới đây trình bày nội dung kiến thức về định nghĩa quản lý, giao quyền không hiệu quả, hiểu lầm khi giao quyền, kỹ năng giao quyền, lợi ích của giao quyền,... Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy của bạn, mời tham khảo.

   50 p caodangnghe 07/01/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật