• Bài giảng Hiến pháp 2013 - Báo cáo viên: Phạm Minh Hòa

  Bài giảng Hiến pháp 2013 kết cấu gồm 11 chương và 120 điều trang bị cho người học các kiến thức về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chính quyền địa phương, hiệu lực của HP và việc sửa đổi HP,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   184 p caodangnghe 12/01/2019 27 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những...

  Nội dung Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn trình bày về các loại hoán đổi, đặc điểm của một hoán đổi, hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ - định giá, hoán đổi tiền tệ - ứng dụng. Mời tham khảo.

   42 p caodangnghe 09/01/2019 36 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường...

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau trình bày nội dung về thị trường kỳ hạn OTC, sàn giao dịch giao sau có tổ chức, những nhà giao dịch trên sàn, cơ chế giao dịch sau, yết giá giao sau,... Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy của bạn.

   34 p caodangnghe 09/01/2019 36 0

 • Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 14: Các phúc lợi...

  Hãy tham khảo Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 14: Các phúc lợi cho người lao động dưới đây trình bày nội dung về khái niệm phúc lợi, các loại dịch vụ dành cho người lao động, xây dựng và quản lý chương trình phúc lợi cho người lao động, quản lý chương trình phúc lợi,... .

   10 p caodangnghe 07/01/2019 25 0

 • Bài thuyết trình Quản trị nhân lực: Chương 7 - GVHD. Nguyễn...

  Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 7: Tạo động lực cho người lao động trình bày về động lực lao động và các yếu tố ảnh hưởng, các học thuyết tạo động lực trong lao động, các phương hướng biện pháp tạo động lực.

   15 p caodangnghe 07/01/2019 24 0

 • Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 4: Kế hoạch hóa...

  Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 4: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực trình bày về khái niệm và vai trò nguồn nhân lực, dự đoán cầu nhân lực, dự đoán cung nhân lực, cân đối cung và cầu. Mời tham khảo.

   37 p caodangnghe 07/01/2019 24 0

 • Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc

  Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc trang bị cho người tham khảo các kiến thức về khái niệm công việc, thiết kế công việc, phân tích công việc, vai trò của phòng nguồn nhân lực và các bước tiến hành PTCV.

   20 p caodangnghe 07/01/2019 28 2

 • Báo cáo Lãnh đạo

  Báo cáo Lãnh đạo trình bày nội dung về khái niệm, bản chất lãnh đạo và người lãnh đạo trong quản trị, các lý thuyết về động cơ và động viên tinh thần làm việc của nhân viên, hành vi cá nhân và hành vi nhóm, các tình huống về động viên và lãnh đạo.

   51 p caodangnghe 07/01/2019 26 0

 • Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 5: Đào tạo và huấn...

  Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 5: Đào tạo và huấn luyện nhân viên trình bày nội dung về các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự, đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật.

   32 p caodangnghe 07/01/2019 26 0

 • Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 4: Quá trình tuyển dụng

  Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 4: Quá trình tuyển dụng trình bày nội dung về xác định nhu cầu về nhân sự trong đơn vị, nguồn cung cấp ứng viên, nội dung qui trình của công tác tuyển dụng nhân viên. Mời tham khảo.

   75 p caodangnghe 07/01/2019 26 0

 • Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 3: Phân tích công việc

  Chương 3: Phân tích công việc thuộc Bài giảng Quản trị nhân sự trình bày các kiến thức về khái niệm và vai trò của phân tích công việc, các phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc, các điểm cần lưu ý trong đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên, phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc.

   31 p caodangnghe 07/01/2019 27 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Bài 2: Giá trị, thái độ và sự...

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Bài 2: Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc trình bày nội dung về sự cần thiết phải nghiên cứu hệ thống giá trị cá nhân, cơ sở hình thành HTGTCN, mối quan hệ giữa giá trị – thái độ – sự thoả mãn, mối quan hệ giữa thoả mãn và việc thực hiện nhiệm vụ.

   15 p caodangnghe 07/01/2019 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật