• Thực trạng tự học tiếng Anh của sinh viên đại học trường...

  Đây là nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học tiếng Anh của sinh viên đại học Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Công cụ nghiên cứu được sử dụng là bảng câu hỏi khảo sát dành cho sinh viên và giảng viên, kèm theo phần thảo luận trực tiếp với sinh viên và phỏng vấn sâu dành cho các giảng viên. Kết quả thu được đã cho thấy,...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Phát triển năng lực tự học tiếng Anh cho sinh viên trường...

  Bài viết phân tích khái quát về năng lực tự học, tìm hiểu về năng lực tự học Tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tự học Tiếng Anh cho sinh viên Nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quy trình bồi dưỡng năng lực vận dụng một phương pháp dạy...

  Bồi dưỡng năng lực dạy học là một trong những mục tiêu quan trọng trong đào tạo giáo viên. Bài viết đề xuất quy trình bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên dựa trên tiếp cận năng lực thực hiện và kĩ thuật dạy học Vi mô cùng với việc khai thác các lợi thế của mạng internet và các phương tiện nghe nhìn.

   11 p caodangnghe 14/10/2020 1 1

 • Hệ thống phần mềm quản lý thư viện của Thư viện Đại...

  Bài viết giới thiệu hệ thống phần mềm quản lý thư viện iPortLib và các phân hệ của nó: phân hệ bổ sung; phân hệ biên mục; phân hệ quản lý độc giả; phân hệ lưu hành; phân hệ tra cứu opac; phân hệ quẩn lý ấn phẩm liên tục; phân hệ truy hồi thông tin; phân hệ quản lý hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để tìm hiểu kỹ hơn về phần mềm iPortLib tại Thư viện Đại học...

   9 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin...

  Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện Bình Dương được xem như là mũi nhọn trong việc tạo ra các bước phát triển mới. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cho Thư viện Bình Dương là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền bá thông tin tiến bộ về văn hóa, khoa học, chính trị... đến nhân dân. Được sự chấp duyệt, Thư viện Bình Dương đã tiến tới...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Phát triển mô hình mạng quản lý thư viện chia sẻ chung và...

  Bài viết trình bày các nội dung: tổng quan dịch vụ thư viện hiện nay và xu hướng; công nghệ và sự phát triển tác động đến xây dựng cộng đồng mạng quản lý thư viện chia sẻ; tiềm năng của dữ liệu nối kết và nối kết mở trong thư viện; khổ mẫu thư mục Bibfram;

   8 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • So sánh khung năng lực dành cho giáo viên dạy nghề ở Châu Âu...

  Bài viết này so sánh khung năng lực dành cho giáo viên dạy nghề ở châu Âu với chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề ở Việt Nam nhằm mục tiêu tăng cường sự hiểu biết, đối chiếu yêu cầu đối với giáo viên dạy nghề ở châu Âu và ở Việt Nam trên cơ sở đó rút ra một số bài học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong nước.

   9 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Ứng dụng smarty xây dựng website quản lý thiết bị hóa chất...

  Để xây dựng một website bằng ngôn ngữ PHP, sinh viên thường viết lẫn cả phần HTML với mã lệnh PHP trên một trang. Điều này dẫn đến khó khăn khi bảo trì [3]. Trong bài báo này, tác giả đề xuất ứng dụng công nghệ Smarty để xây dựng website quản lý thiết bị hóa chất và ứng dụng tại trung tâm thí nghiệm thực hành bằng ngôn ngữ PHP. Kết quả thực nghiệm cho thấy dựa trên ứng dụng...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Xây dựng website hỗ trợ dạy học vật lí đại cương tại...

  Việc khai thác các tài nguyên học tập từ Internet đã trở nên khá phổ biến trong giảng viên và sinh viên. Xây dựng tài liệu học tập trên môi trường Internet để người học có thể sử dụng góp phần khuyến khích sự tự học và tự ôn luyện của người học. Đề tài này xây dựng hệ thống các trang web có nội dung nhằm hỗ trợ sinh viên học Vật lí đại cương phần Cơ - Nhiệt. Các nội dung...

   8 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Xây dựng Website kê khai giờ giảng online cho cán bộ - giảng...

  Đề tài sẽ nghiên cứu cách triển khai ứng dụng với công nghệ mã nguồn mở PHP và phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu MySQL vào việc xây dựng Website kê khai giờ giảng cho giảng viên trường Đại Học Cửu Long, nhằm hỗ trợ cho việc quản lý giảng viên, giờ giảng, công tác tính giờ phụ trội cho giảng viên trong trường Đại học Cửu Long được chính xác, thuận tiện và nhanh chóng hơn.

   8 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông thông qua việc...

  Chọn cho mình một nghề, nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình một tương lai không thực sự an toàn và vững chắc. Cùng với những nỗ lực của mình, tác giả hy vọng đề tài này sẽ là phương hướng giúp giáo viên dạy môn GDCD có những phương pháp nhằm trang bị cho các em học những vấn...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Biện pháp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ...

  Trên cơ sở phân tích thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông quận Ba Đình, thành phố Hà Nội dựa vào cộng đồng, xác định những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại của hoạt động này; tác giả bài báo bám sát những định hướng cơ bản của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo.

   12 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật