• Thông tư số 01/2019/TT-BXD

  Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Bãi bỏ một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tại Phụ...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Chương trình đào tạo và phát triển nghề làm phân hữu cơ...

  Chương trình đào tạo và phát triển nghề làm phân hữu cơ sinh học quy mô hộ gia đình ở huyện Định Quán từ năm 2008-2010 trình bày thực trạng nghề làm phân hữu cơ sinh học hiện nay, thực trạng nghề làm phân hữu cơ sinh học tại huyện Định Quán, tính toán xác định nguồn kinh phí công trình, quá trình tổ chức thực hiện chương trình.

   10 p caodangnghe 21/10/2018 34 0

 • Đề cương phương án đầu tư: Làng nghề thủ công mỹ nghệ...

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương phương án đầu tư: Làng nghề thủ công mỹ nghệ Mây tre - lá Định Quán trình bày về định hướng đầu tư, dự kiến các nhà đầu tư thuê mướn đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ sau khi cơ sở hạ tầng của làng nghề xây dựng xong, tài chính - phân tích hiệu quả.

   6 p caodangnghe 21/10/2018 37 0

 • Dự thảo đề án: Đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao...

  Dự thảo đề án: Đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trình bày về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cấn Thơ giai đoạn 2005 - 2008, định hướng đào tạo nghề và việc làm cho lao động, tổ chức thực hiện.

   29 p caodangnghe 21/10/2018 35 0

 • Dạy nghề nước ngoài

  Dạy nghề nước ngoài phần 2: Một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài với mục đích tìm ra những kinh nghiệm cần thiết trong quá trình phát triển có thể nghiên cứu áp dụng ở Việt Nam, nhất là đối với những nước có ít nhiều quan hệ về kinh tế, chính trị, xã hội với Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử.

   15 p caodangnghe 21/10/2018 38 0

 • Đề cương nghiên cứu sinh: Nghiên cứu xây dựng mô hình đào...

  Đề cương nghiên cứu sinh: Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với thị trường lao động gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận mô hình hoạt động đào tạo nghề, phân tích các mô hình đào tạo nghề hiện tại, xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với thị trường lao động. Mời các bạn tham khảo.

   66 p caodangnghe 21/10/2018 36 0

 • Đề án đào tạo và phát triển nghề trồng nấm huyện Định...

  Đề án đào tạo và phát triển nghề trồng nấm huyện Định Quán từ năm 2008-2010 xây dựng đào tạo bồi dưỡng 3-4 cán bộ giáo viên là con em của nông dân có nhiệt tình tâm huyết với nghề,vừa vững về kiến thức,kỹ năng nghề vừa có kỹ năng phát triển cộng đồng, kỹ năng khởi sự kinh doanh gắn bó cùng ăn,cùng ở, cùng làm với học viên.

   19 p caodangnghe 18/10/2018 33 0

 • Báo cáo sơ kết Quyết định 65/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005

  Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   9 p caodangnghe 18/10/2018 35 0

 • Quyết định 65/2005/QĐ-UB năm 2005

  Quyết định 65/2005/QĐ-UB năm 2005 Ban hành Đề án Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với lao động bị thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nội dung trình bày về một số hệ quả của quá trình thu hồi đất di dời giải toả do đô thị hóa chỉnh trang đô thị, mục tiêu giải pháp và kinh phí thực hiện đề...

   15 p caodangnghe 18/10/2018 35 0

 • Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND

  Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản suất, di dời giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   3 p caodangnghe 18/10/2018 35 0

 • Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ...

  Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ cộng đồng trình bày các kiến thức về các bước thực hiện khung hợp lý dự án, tiến trình xây dựng dự án, những kỹ thuật giúp xác định nhu cầu, phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia, nghiên cứu xã hội học,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   9 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

 • Bảng hỏi đánh giá tác động - Thực hiện 1 tháng sau khi lớp...

  Bảng hỏi đánh giá tác động - Thực hiện 1 tháng sau khi lớp tập huấn kết thúc dành cho học viên lớp tập huấn TOT - đây là lớp tập huấn giảng viên về dạy cho nông dân, họ là cán bộ khuyến nông, cán bộ trạm bảo vệ thực vật, cán bộ Hội phụ nữ cơ sở…)

   4 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật