• Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT

  Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT đưa ra quyết định ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Mời các bạn tham khảo!

   14 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND

  Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

   8 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT

  Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2019 Thông tư này thay thế Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.

   18 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT

  Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học và Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày...

   13 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT

  Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này thay thế Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình...

   14 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT

  Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

   9 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định 4856/2019/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 4856/2019/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định 4860/2019/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 4860/2019/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Công văn số 4602/BGDĐT-GDTrH

  Công văn số 4602/BGDĐT-GDTrH năm 2019 về triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo Công văn 3587/BGDĐT-GDTrH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   9 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Công văn số 538/QLCL-QLVBCC

  Công văn số 538/QLCL-QLVBCC năm 2019 thông báo danh sách đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   14 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở mầm non. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn...

   37 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Hướng dẫn tách tên trong Excel Version

  Tài liệu dưới đây sẽ hướng dẫn cách tách tên trong Excel Version. Tham khảo nội dung tài liệu để biết được các nội dung cụ thể.

   8 p caodangnghe 26/11/2018 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật