• Phiếu đánh giá bài giảng cấp toàn quốc năm 2015

  "Phiếu đánh giá bài giảng cấp toàn quốc năm 2015" được biên soạn từ hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015, bao gồm các nội dung đánh giá như: Chuẩn bị bài giảng, năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, đánh giá kết quả người học, thời gian thực hiện bài giảng,... Đây là tài liệu cần thiết dành cho các cán bộ giảng dạy dùng để đánh giá bài giảng của mình. Mời các...

   3 p caodangnghe 23/06/2019 134 38

 • Quyết định Số 1161/2004/QĐ­BLĐTBXH

  Quyết định Số 1161/2004/QĐ­BLĐTBXH về việc ban hành quy định hội giảng giáo viên dạy nghề. Quyết định này do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và căn cứ vào Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ...

   1 p caodangnghe 23/06/2019 70 4

 • Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp cấp thành phố năm 2015

  Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp do Ban tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề cấp thành phố năm 2015 biên soạn. Phiếu đánh giá này bao gồm các hạng mục như: Chuẩn bị bài giảng, năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, đánh giá kết quả người học, thời gian thực hiện bài giảng, bảng theo dõi thực hiện bài giảng. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

   4 p caodangnghe 23/06/2019 77 2

 • Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp cấp trường (Trường Cao...

  Tài liệu này bao gồm các phiếu nội dung đánh giá bài giảng của trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III, gồm có: Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp, phiếu nhận xét thực hiện bài giảng, phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết, phiếu đánh giá bài giảng thực hành. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p caodangnghe 23/06/2019 67 2

 • Quy định hội giảng năm 2011 - CĐ SPKT Vĩnh Long

  Quy định hội giảng năm 2011 - CĐ SPKT Vĩnh Long với mục đích tạo phong trào sinh hoạt chuyên môn rộng rãi, sôi nổi và không khí thi đua trong đội ngũ giáo viên toàn trường. Giúp giáo viên tự đánh giá khả năng của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, học tập lẫn nhau trong đội ngũ sư phạm nhà trường. Giúp tập thể sư phạm nhà trường nhìn nhận...

   5 p caodangnghe 21/10/2018 23 0

 • Quyết định số 1472/QĐ/CĐSPKT-ĐT năm 2011

  Quyết định số 1472/QĐ/CĐSPKT-ĐT năm 2011 về việc thành lập Ban chỉ đạo hội giảng cấp trường năm 2011.

   1 p caodangnghe 21/10/2018 23 0

 • Quyết định số 1477/QĐ/CĐSPKT-ĐT năm 2011

  Quyết định số 1477/QĐ/CĐSPKT-ĐT năm 2011 Về việc thành lập Ban giám khảo hội giảng cấp trường năm 2011.

   1 p caodangnghe 21/10/2018 22 0

 • Phiếu đánh giá Bài giảng tích hợp

  Phiếu đánh giá Bài giảng tích hợp dưới đây trình bày về quá trình chuẩn bị bài giảng, tổ chức quá trình dạy học, trình độ chuyên môn,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   2 p caodangnghe 21/10/2018 27 2

 • Phiếu đánh giá bài giảng thực hành

  Phiếu đánh giá bài giảng thực hành dưới đây trình bày nội dung đánh giá về: Chuẩn bị, nội dung hướng dẫn, phương pháp và thời gian thực hiện, theo dõi thực hiện bài giảng. Mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 21/10/2018 23 2

 • Mẫu giáo án tích hợp số 1: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ...

  Sau khi học xong bài Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái người học có khả năng trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống lái ô tô. Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống lái. Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động các bộ phận của hệ thống lái. Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên hư hỏng chung và của các bộ...

   12 p caodangnghe 21/10/2018 25 0

 • Quyết định số 1490/QĐ-CĐSPKTVL-ĐT năm 2011

  Quyết định số 1490/QĐ-CĐSPKTVL-ĐT năm 2011 Về việc khen thưởng giáo viên đạt giải hội giảng cấp trường năm 2011.

   2 p caodangnghe 21/10/2018 21 0

 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra nhận thức

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra nhận thức với 25 câu trắc nghiệm trình bày về các quy định giờ giảng, chế độ làm việc đối với giảng viên, bài dự thi hội giảng, quy định việc đăng ký nhập học, quy chế chi tiêu nội bộ của trường,... Mời các bạn tham khảo.

   11 p caodangnghe 15/09/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật