Ebook Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh - NXB Phụ Nữ

Ebook Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh giới thiệu đến bạn một cách đơn giản về định nghĩa của NLP, các ứng dụng của NLP và dành phần lớn quyển sách đề cập đến các thành tố cơ bản của NLP, quan trọng hơn là cách áp dụng chúng thay đổi cuộc đời bạn hay làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.