Đề tài nghiên cứu khoa học: Một số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Chùm - Mường La - Sơn La

Mục đích nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học: Một số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Chùm - Mường La - Sơn La - Nguyễn Đình Hiến nhằm tìm ra các biện để chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất có hiệu quả ở trường THCS Mường Chùm - Mường La - Sơn La. Từ một trường cơ sở vật chất không đúng qui cách về phòng học, bàn, ghế... thành một trường có khuôn viên đẹp, đúng tiêu chuẩn quốc gia (hướng tới đạt chuẩn quốc gia) đảm bảo công tác dạy và học nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.