• Nghiên cứu nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên ở địa...

  Mục tiêu của báo cáo là nắm được tình hình tiếp cận với kỹ năng mềm hiện nay của sinh viên và nhu cầu của sinh viên muốn được học kỹ năng mềm, tìm hiểu về sự hiểu biết của các bạn sinh viên về kỹ năng mềm cũng như mức độ quan trọng của kỹ năng mềm trong nhận thức của sinh viên, tổng hợp ý kiến của các bạn sinh viên để tìm được hướng giải quyết đúng theo mong mỏi...

   33 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chiếm thành Hà Nội lần...

  Bài viết trình bày báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chiếm thành Hà Nội lần thứ hai 1882 của Henri Rivière - Một tài liệu có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời cận đại.

   9 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Về chức năng xã hội của nhà nước cổ truyền trong lịch...

  Bài viết trình bày nhà nước đóng vai trò vô cùng quan trọng, thực hiện chức năng xã hội, chức năng giai cấp vì lợi ích chung của cộng đồng quốc gia, cộng đồng dân tộc trong cuộc đấu tranh sinh tồn chống giặc ngoại xâm và chống thiên tai.

   11 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học...

  Bài viết này tập trung vào làm rõ thực trạng tự học tiếng Anh của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các phương diện: hình thức, thời gian, địa điểm, phương tiện trang thiết bị hỗ trợ và xác định những nguyên nhân ảnh hưởng tới việc tự học tiếng Anh cũng như vai trò của giáo viên trong việc hỗ trợ sinh viên tự học ngoại ngữ.

   8 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thực trạng tự học tiếng Anh của sinh viên đại học trường...

  Đây là nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học tiếng Anh của sinh viên đại học Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Công cụ nghiên cứu được sử dụng là bảng câu hỏi khảo sát dành cho sinh viên và giảng viên, kèm theo phần thảo luận trực tiếp với sinh viên và phỏng vấn sâu dành cho các giảng viên. Kết quả thu được đã cho thấy,...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Phát triển năng lực tự học tiếng Anh cho sinh viên trường...

  Bài viết phân tích khái quát về năng lực tự học, tìm hiểu về năng lực tự học Tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tự học Tiếng Anh cho sinh viên Nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông thông qua việc...

  Chọn cho mình một nghề, nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình một tương lai không thực sự an toàn và vững chắc. Cùng với những nỗ lực của mình, tác giả hy vọng đề tài này sẽ là phương hướng giúp giáo viên dạy môn GDCD có những phương pháp nhằm trang bị cho các em học những vấn...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Biện pháp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ...

  Trên cơ sở phân tích thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông quận Ba Đình, thành phố Hà Nội dựa vào cộng đồng, xác định những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại của hoạt động này; tác giả bài báo bám sát những định hướng cơ bản của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo.

   12 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho...

  Bài viết phân tích thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên với hoạt động giáo dục hướng nghiệp, thực trạng quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Tác động của một số yếu tố kinh tế vĩ mô đến khởi sự...

  Bài viết Tác động của một số yếu tố kinh tế vĩ mô đến khởi sự kinh doanh và tự tạo việc làm của thanh niên Việt Nam bao gồm những nội dung về tổng quan khởi sự kinh doanh và tự tạo việc làm; các phương pháp nghiên cứu; kết quả thực nghiệm.

   10 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Các nhân tố tác động đến tiềm năng khởi sự kinh doanh của...

  Bài viết nghiên cứu kiểm định tác động của các trải nghiệm cá nhân và các yếu tố môi trường tới tiềm năng khởi sự kinh doanh thể hiện bằng 2 chỉ báo mong muốn khởi sự và tự tin khởi sự của sinh viên đại học ở Việt Nam.

   9 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Vai trò của giáo dục khởi nghiệp đối với ý định khởi...

  Bài viết nghiên cứu này nhằm xác định tác động của giáo dục đối với định hướng của sinh viên đối với tinh thần khởi nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng các yếu tố chủ yếu tác động đến ý định kinh doanh là những đặc điểm tính cách (thái độ và đam mê kinh doanh, sự tự tin, nhận thức kiểm soát hành vi, nhu cầu thành đạt, sẵn sàng kinh doanh và khả...

   9 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật