• Báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chiếm thành Hà Nội lần...

  Bài viết trình bày báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chiếm thành Hà Nội lần thứ hai 1882 của Henri Rivière - Một tài liệu có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời cận đại.

   9 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Về chức năng xã hội của nhà nước cổ truyền trong lịch...

  Bài viết trình bày nhà nước đóng vai trò vô cùng quan trọng, thực hiện chức năng xã hội, chức năng giai cấp vì lợi ích chung của cộng đồng quốc gia, cộng đồng dân tộc trong cuộc đấu tranh sinh tồn chống giặc ngoại xâm và chống thiên tai.

   11 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Lịch sử Việt Nam thời hiện đại (1945-2000)

  Lịch sử Việt Nam thời hiện đại (1945-2000) trình bày nội dung về Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), cuộc kháng chiến phát triển mạnh mẽ và thắng lợi (1951-1954), sự bùng nổ và cuộc kháng chiến toàn quốc (1946-1950), Xây dựng và bảo vệ chế độ dân chủ cộng hồ (1945-1946),... Mời các bạn tham khảo.

   28 p caodangnghe 27/09/2018 11 0

 • Từ điển nhân vật Lịch sử Việt Nam

  Mời các bạn cùng tham khảo Từ điển nhân vật Lịch sử Việt Nam dưới đây giới thiệu về năm sinh năm mất, sự nghiệp,... các nhân vật lịch sử đã mất.

   652 p caodangnghe 27/09/2018 18 2

 • Địa lý và Lịch sử Việt Nam

  Địa lý và Lịch sử Việt Nam dưới đây trình bày về 61 tỉnh thành của đất nước ta. Nước ta là một giải đất hình chữ S nằm trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   601 p caodangnghe 27/09/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật