Chương trình - Giáo trình

 

Tổng hợp giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo & đề thi các ngành học cho các trường Cao Đẳng - Trung Cấp Nghề

- Giáo trình & Bài giảng: Kho giáo trình và bài giảng điện tử cho từng môn học dành cho sinh viên tham khảo học tập.

-Tài liệu tham khảo:Kho tài liệu tham khảo cho từng môn học dành cho sinh viên tham khảo học tập và thực hành.

- Đề thi & Trắc nghiệm: Kho đê thi và trắc nghiệm được thiết kế cho từng môn học dành cho sinh viên tham khảo và có thể làm bài thi trực tuyến
Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật