• Quy trình bồi dưỡng năng lực vận dụng một phương pháp dạy...

  Bồi dưỡng năng lực dạy học là một trong những mục tiêu quan trọng trong đào tạo giáo viên. Bài viết đề xuất quy trình bồi dưỡng năng lực dạy học cho sinh viên dựa trên tiếp cận năng lực thực hiện và kĩ thuật dạy học Vi mô cùng với việc khai thác các lợi thế của mạng internet và các phương tiện nghe nhìn.

   11 p caodangnghe 14/10/2020 1 1

 • So sánh khung năng lực dành cho giáo viên dạy nghề ở Châu Âu...

  Bài viết này so sánh khung năng lực dành cho giáo viên dạy nghề ở châu Âu với chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề ở Việt Nam nhằm mục tiêu tăng cường sự hiểu biết, đối chiếu yêu cầu đối với giáo viên dạy nghề ở châu Âu và ở Việt Nam trên cơ sở đó rút ra một số bài học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong nước.

   9 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Báo cáo dạy nghề Việt Nam 2011

  Với mục tiêu cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp và người lao động về dạy nghề của Việt Nam, cũng như các tổ chức quốc tế có quan tâm và/hoặc đầu tư vào lĩnh vực dạy nghề của Việt Nam; được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề đã tổ chức xây dựng “Báo cáo...

   146 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT

  Nội dung chính của thông tư trình bày ban hành quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Mời các bạn tham khảo!

   14 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên

  Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ.

   8 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   7 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • 01-Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT

  Nội dung thông tư trình bày việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   59 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Công văn số 406/TCGDNN-KĐCL

  Công văn số 406/TCGDNN-KĐCL năm 2020 về hướng dẫn các trường được hỗ trợ kinh phí thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp từ Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   8 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định 4856/2019/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 4856/2019/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Công văn số 2158/SGDĐT-TTr

  Công văn số 2158/SGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   12 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - CĐ Nghề Ispace

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp dưới đây giúp người học nắm rõ chủ trương của những người lãnh đạo, hiểu được truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo dựng sự khác biệt giữa các doanh nghiệp,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p caodangnghe 09/01/2019 50 3

 • Vai trò của giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

  Vai trò của giám đốc bán hàng chuyên nghiệp trình bày kiến thức về vai trò người giám đốc bán hàng, từ nhân viên bán hàng đến giám đốc bán hàng khu vực, từ giám đốc bán hàng khu vực đến tổng giám đốc bán hàng, những vấn đề đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p caodangnghe 09/01/2019 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật