Bộ sưu tập tài liệu Khách sạn - Du lịch

"Bộ sưu tập tài liệu Khách sạn - Du lịch" thông tin đến các bạn một số tài liệu đã được tổng hợp, tuyển chọn theo chủ đề khách sạn, du lịch như quy hoạch du lịch, lý thuyết nghiệp vụ lễ tân, niên giám khách sạn, marketing du lịch, kinh tế du lịch khách sạn.... Hy vọng bộ sưu tập này là tư liệu tham khảo hữu ích đối với những ai đang quan tâm đến lĩnh vực này!
Đăng nhập để bình luận